金継ぎ

Kintsugi, 15e eeuwse Japanse techniek waarbij gebarsten of gebroken aardewerk met bladgoud wordt gerepareerd, waarbij elke breuk opzettelijk wordt benadrukt in plaats van gecamoufleerd

侘寂

Wabi Sabi, Japans principe dat soberheid, spaarzaamheid en bescheidenheid eert, en daarmee ook de waarde van objecten die onvolmaakt, vergankelijk of onvolledig zijn.

Bureau Patina

Streven naar gaafheid als kenmerk van authenticiteit vinden wij niet meer van deze tijd. En omdat wij beseffen dat er heel wat mag veranderen in het denken binnen de kunst- en erfgoedwereld hebben we Bureau Patina opgericht.

Bureau Patina bouwt op een multidisciplinaire basis. Vanuit verschillende achtergronden kijken wij met een open blik naar de wereld om ons heen en zien we de schoonheid van de invloed van de tijd: het patina dat de geschiedenis van objecten vertelt. We stellen vragen over behoud, conservering en transformatie. Hierbij staan thema’s als kwaliteit, continuïteit, vergankelijkheid, identiteit, context en beleving centraal. Als jong bureau dat wordt geïnspireerd door denkwijzen als die van Wabi Sabi zijn wij altijd op zoek naar innovatieve en creatieve oplossingen die passen bij deze tijd.

“The world breaks everyone and afterward many are strong in the broken places.”

- E. Hemingway, A farewell to arms, 1929

Over ons

Onze specialisaties

Architectural Heritage

Luc Timmermans (1988) studeerde bouwkunde en erfgoedstudies in Delft en Amsterdam. Door deze brede achtergrond benadert hij erfgoed vanuit de huidige ruimtelijke context en met een toekomstgerichte blik. Hij zoekt kansen en mogelijkheden op basis van bestaande kwaliteiten van een plek. Het belang van vooruitgang en vernieuwing, juist als historische continuïteit, is een van zijn drijfveren. Als afsluiting van de studie bouwkunde aan de TU Delft ontwierp hij de herbestemming van een industrieel gebouw in de Rotterdamse stadshaven. Zijn Mastertitel verkreeg hij door een scriptie over het herbestemmen van industrieel erfgoed in de periode 1974 – 1984. Naast zijn werkzaamheden bij Bureau Patina is Luc lid van de gemeenschappelijke monumentencommissie van de gemeenten Eijsen-Margraten, Gulpen-Wittem, Vaals en Valkenburg aan de Geul.

Chinese & New media arts

Mechteld Jansen (1988) studeerde kunstgeschiedenis in Leiden en rondde haar studietijd af in Maastricht met de Master Arts & Heritage: policy, management and education. Terwijl de bachelor vooral in het teken stond van Chinese kunst en cultuur, richtte Mechteld zich in de master vooral op het tentoonstellen en conserveren van biokunst. Haar scriptie over de problemen die biokunst kan vormen voor musea zoekt een oplossing in de antropologische en zelfs de literatuurwetenschappelijke hoek. Deze creatieve insteek komt voort uit een brede interesse. Mechtelds echte specialisatie zit hem dan ook in diversificatie. Want naast de twee onderwerpen die de leidraad vormden binnen beiden opleidingen heeft Mechteld ook praktijkkennis opgedaan in het kader van cultuurbeleid. Voor de Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen-Nederland (CVN) verrichtte zij onderzoek naar Vlaams-Nederlandse samenwerking in de erfgoed- en architectuursector. Dit onderzoek bood een breed inzicht in de werking van de culturele sector van Nederland en Vlaanderen. Ook voor vraagstukken binnen/over kunst- en cultuurmarketing draait Mechteld haar hand niet om. Met verve zal er gezocht worden naar innovatieve, nieuwe financieringswijzen zonder de artistieke missie te verloochenen. Uiteindelijk is het namelijk haar echte passie om bij meer mensen een liefde voor kunst te doen ontluiken.

Naast onze eigen kennis en kunde, beschikken we over een breed netwerk van voornamelijk jonge professionals op een groot aantal verschillende vakgebieden. We hebben een netwerk waar we op kunnen bouwen en dat ons uitdaagt. We zoeken graag de samenwerking op met andere innovatieve ondernemingen om zo over onze eigen horizon heen te kunnen kijken. Op die manier kunnen we altijd een breed, kwalitatief hoogwaardig product aanbieden

Producten

Bureau patina levert enerzijds producten op het gebied van onroerend erfgoed, anderzijds op het gebied van de kunsten. We zoeken graag samen met u naar een passend product bij uw vraagstuk. We werken altijd met passie en ambitie aan toekomstgerichte, duurzame oplossingen. De producten die we leveren bestaan bijvoorbeeld uit concreet advies bij conserveringsproblematiek, kunsthistorisch onderzoek en advies omtrent kunst- en cultuurbeleid. Andere producten zijn cultuurhistorische verkenningen en quickscans, onderzoek naar ruimtelijke kwaliteit, advies bij transformatie- en herbestemmingsopgaven en het zoeken naar oplossingen voor diverse erfgoedvraagstukken.

Bent u benieuwd wat Bureau Patina voor u kan betekenen? We denken graag met u mee en staan altijd open voor een gesprek

Portfolio